nhà > Tin tức > Công nghiệp Tin tức

Các đặc điểm chính của chất bán dẫn.

2022-06-06

Năm đặc điểm chính của chất bán dẫn: đặc tính điện trở suất, đặc tính dẫn điện, đặc tính quang điện, đặc điểm nhiệt độ điện trở âm, đặc điểm chỉnh lưu.

Trong chất bán dẫn có cấu trúc tinh thể, các nguyên tố tạp chất cụ thể được pha tạp nhân tạo và độ dẫn điện có thể kiểm soát được.

Trong điều kiện ánh sáng và bức xạ nhiệt, độ dẫn điện của nó thay đổi đáng kể.

Mạng tinh thể: Các nguyên tử trong tinh thể tạo thành một mạng tinh thể sắp xếp gọn gàng trong không gian, được gọi là mạng tinh thể.

Cấu trúc liên kết cộng hóa trị: Cặp electron lớp ngoài cùng (nghĩa là electron hóa trị) của hai nguyên tử liền kề không chỉ chuyển động quanh hạt nhân của chúng mà còn xuất hiện trên quỹ đạo mà các nguyên tử lân cận thuộc về, trở thành electron dùng chung, tạo thành liên kết cộng hóa trị. Chìa khóa.

Sự hình thành các electron tự do: Ở nhiệt độ phòng, một số lượng nhỏ các electron hóa trị nhận đủ năng lượng do chuyển động nhiệt để phá vỡ liên kết cộng hóa trị và trở thành các electron tự do.

Lỗ: các điện tử hóa trị thoát ra khỏi liên kết cộng hóa trị và trở thành các điện tử tự do, để lại một khoảng trống gọi là lỗ trống.

Dòng điện: Dưới tác dụng của điện trường ngoài, các êlectron tự do chuyển động có hướng tạo thành dòng điện tử.

Dòng điện lỗ: Các electron hóa trị lấp đầy các lỗ trống theo một hướng xác định (nghĩa là các lỗ trống cũng chuyển động có hướng) để tạo thành dòng điện lỗ trống.

Dòng điện bán dẫn nội tại: dòng điện tử + dòng lỗ trống. Các electron tự do và các lỗ trống có các điện tích phân cực khác nhau và chuyển động ngược chiều nhau.

Hạt mang điện: Các hạt mang điện tích được gọi là hạt tải điện.

Đặc điểm của vật dẫn điện: Vật dẫn điện chỉ có một loại hạt tải điện, đó là êlectron tự do dẫn điện.

Đặc tính điện của chất bán dẫn nội tại: Chất bán dẫn nội tại có hai loại hạt tải điện, đó là electron tự do và lỗ trống đều tham gia dẫn điện.

Kích thích nội tại: Hiện tượng chất bán dẫn tạo ra các điện tử tự do và lỗ trống dưới kích thích nhiệt được gọi là kích thích nội tại.

Sự tái kết hợp: Nếu các electron tự do gặp các lỗ trống trong quá trình chuyển động, chúng sẽ lấp đầy các lỗ trống và làm cho cả hai biến mất cùng một lúc. Hiện tượng này được gọi là tái tổ hợp.

Cân bằng động: Ở một nhiệt độ nhất định, số cặp êlectron tự do và lỗ trống tạo ra do kích thích nội tại bằng số cặp êlectron và lỗ trống tự do liên kết lại để đạt được trạng thái cân bằng động.

Mối quan hệ giữa nồng độ hạt tải điện và nhiệt độ: nhiệt độ không đổi, nồng độ hạt tải điện trong chất bán dẫn nội tại không đổi, nồng độ electron tự do và lỗ trống bằng nhau. Khi nhiệt độ tăng, chuyển động nhiệt mạnh lên, các êlectron tự do bứt ra khỏi liên kết cộng hóa trị tăng, các lỗ trống cũng tăng (nghĩa là nồng độ hạt tải điện tăng), độ dẫn điện tăng; khi nhiệt độ giảm, hạt tải điện Khi giảm nồng độ, tính dẫn điện kém.